Wageningen University & Research: Een groene tuin zorgt voor een vermindering van gezondheidsklachten

Groener aangelegde steden en particuliere tuinen hebben niet alleen invloed op de klimaatadaptatie en biodiversiteit in steden, maar dragen ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

 

Onlangs presenteerde de Wageningen University & Research in samenwerking met het Nivel de conclusies van een onderzoek naar de relatie tussen het bezit van een tuin bij een woning en het welzijn en de gezondheid van deze bewoners. De hoeveelheid groen in de tuin werd in beschouwing genomen alsmede de aanwezigheid van bepaalde klachten en aandoeningen die bij de huisarts bekend zijn.

In totaal zijn 21 typen aandoeningen onderzocht, waarvan 9 minder voor blijken te komen bij mensen die een tuin bezitten. Bij mensen die een tuin bezitten, komt een hersenbloeding 15% minder vaak voor in vergelijking bij de mensen zonder tuin. Het enige ongunstige verband dat is gevonden tussen tuinbezit en gezondheid, is die van hand-, elleboog- en polsklachten.  

Naast het bezit van de tuin werd ook de relatie onderzocht tussen de hoeveelheid groen in de tuin en de prevalentie van verschillende aandoeningen. Opmerkelijk is het verband tussen darminfecties en de hoeveelheid groen in de tuin. Bij mensen die een tuin bezitten die groter is dan 50 m2, komen darminfecties 20% minder vaak voor dan bij mensen zonder tuin.  

Al met al zijn de resultaten opvallend. Het hebben van een tuin lijkt een negatief verband te hebben met de aanwezigheid van verschillende aandoeningen, wat betekent dat het de gezondheid in positieve zin beïnvloedt.

 

Bron: De Vries, S. (2023, April 28). Minder gezondheidsklachten bij mensen met een groene tuin. WUR. https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/show-wenr/minder-gezondheidsklachten-bij-mensen-met-een-groene-tuin.htm

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en het Nivel, en is gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (TU18042). Stichting Steenbreek is de penvoerder van dit onderzoek.